Při procesu elektrolytického nanášení kovů je elektroda v poloze „jádra“, a proto je při elektrolytickém vylučování chloridového roztoku nutné zvolit vhodný materiál elektrody. Po dlouhou dobu se vyžaduje, aby elektrodové materiály pro průmysl alkalických chloridů měly velký povrch, dobrou elektrickou vodivost, vysokou katalytickou aktivitu, dlouhou životnost a nízké náklady.
Následuje několik běžných tvarů elektrod pro průmysl alkalických chloridů.

Pro jakékoli potřeby titanové anody nás prosím kontaktujte.