Borstbaserade titanelektroder har ett mycket brett användningsområde. Titananoder kallas också DSA-anoder på grund av deras lätta och flexibla tillverkningsprocess. Jämfört med liknande anoder har titananoder följande fördelar:
1. Anodens storlek är stabil och avståndet mellan elektroderna förändras inte under elektrolysen, vilket kan säkerställa att elektrolysoperationen utförs under förutsättning att tankspänningen är stabil.
2. Låg arbetsspänning, låg energiförbrukning, likströmskonsumtion kan minskas med 10-20%.
3. Titananod har lång livslängd och stark korrosionsbeständighet.
4. Det kan lösa problemet med upplösning av grafitanod och blyanod, undvika förorening av elektrolyt- och katodprodukter och därmed förbättra renheten hos metallprodukter.
5. Hög strömtäthet, liten överpotential, hög elektrodkatalytisk aktivitet, kan effektivt fånga hög produktionseffektivitet.
6. Det kan undvika kortslutningsproblemet efter att ledningsanoden deformerats och förbättra strömeffektiviteten.
7. Formen är enkel att tillverka och kan vara mycket exakt.
8. Titansubstrat kan återanvändas.
9, låga överpotentialegenskaper, ytan på elektroden och elektroden är lätt att ta bort bubblor, vilket effektivt kan minska spänningen i den elektrolytiska cellen.

Baoji TItanium anode factory Ru-Ir titanium anode assembly -Baoji Highstar Titanium Metal Co.,Ltd