Titankatode er et blandet metalloksydbelegg for katodebeskyttelse og natriumhypoklorittproduksjon. Vi serverer bil, papirmasse og papir, bioteknologi, metallforedling, mat og drikke, farmasøytisk, kraft og energi, raffinerier og petrokjemi. Og en rekke andre bransjer.

https://www.bjhighstar.com/home-2/products-2/titanium-anode/ https://www.bjhighstar.com/home-2/products-2/titanium-anode/ https://www.bjhighstar.com/home-2/products-2/titanium-anode/ruthenium-iridium-titanium-anode-plate/ https://www.bjhighstar.com/home-2/products-2/titanium-anode/ruthenium-iridium-titanium-anode-plate/ https://www.bjhighstar.com/home-2/products-2/titanium-anode/ruthenium-iridium-titanium-anode-plate/ https://www.bjhighstar.com/home-2/products-2/titanium-anode/ruthenium-iridium-titanium-anode-plate/ https://www.bjhighstar.com/home-2/products-2/titanium-anode/ruthenium-iridium-titanium-anode-plate/ Titanium anode mesh Ru-Ir Ir-Ta coated Platinum coating Baoji Highstar titanium Metal Titanium anode mesh Ru-Ir Ir-Ta coated Platinum coating Baoji Highstar titanium Metal Titanium anode mesh Ru-Ir Ir-Ta coated Platinum coating Baoji Highstar titanium Metal Titanium anode mesh Ru-Ir Ir-Ta coated Platinum coating Baoji Highstar titanium Metal