Hlavným dôvodom zlyhania titánovej anódy je to, že nový ekologický kyslík generovaný reakciou vývoja kyslíka difunduje na povrch elektródy, čím vytvára na povrchu titánu nevodivý film Ti02. Aby sa aktivovala anóda, pridá sa na povrch elektródy aktívna vrstva PbO2 · Mn02, aby sa znížila difúzia nového ekologického kyslíka na povrch titánu, medzi substrát titánovej elektródy a aktívnu vrstvu sa pridá medzivrstva SnOz · Sb203 · Mn02. Pri úprave odpadových vôd obsahujúcich fenol má anóda vysokú elektrokatalytickú aktivitu a elektrochemickú stabilitu.

Titánová anóda je kľúčovým komponentom vo vodnom stroji na elektrolýzu a kvalita kovovej elektródy priamo ovplyvňuje kvalitu vodného zariadenia. Spôsob výberu elektródy by mal byť primerane zvolený podľa charakteru práce. V oblasti úpravy vody musí mať kovová elektróda tieto základné požiadavky:
1. Má dobrú elektrickú vodivosť.
2. Silná odolnosť proti korózii.
3. Dobrá mechanická pevnosť a spracovateľský výkon.
4. Dlhá životnosť.
5. Majte dobrý elektrokatalytický výkon a tak ďalej.