ไทเทเนียมขั้วบวก-Ru-Ir เคลือบไทเทเนียมขั้วบวกแสดงสินค้า:

titanium anode Baoji Highstar Titanium Metal  Ru-Ir Coated titanium mesh plate sample completed -Baoji Highstar Titanium Metal Ru-Ir Coated titanium mesh plate sample completed -Baoji Highstar Titanium Metal Ru-Ir Coated titanium mesh plate sample completed -Baoji Highstar Titanium Metal Mmo titanium anode mesh shape shows--Baoji Highstar Titanium Metal titanium anode
Titanium Electrode – ผลิตภัณฑ์เคลือบทองคำขาว:
https://www.bjhighstar.com/home-2/products-2/titanium-anode/ https://www.bjhighstar.com/home-2/products-2/titanium-anode/ https://www.bjhighstar.com/home-2/products-2/titanium-anode/ Titanium anode mesh Ru-Ir Ir-Ta coated Platinum coating Baoji Highstar titanium Metal https://www.bjhighstar.com/home-2/products-2/titanium-anode/ruthenium-iridium-titanium-anode-plate/
เราสามารถผลิตความหลากหลายของการเคลือบรูปร่างต่าง ๆ ของผลิตภัณฑ์ไทเทเนียมแอโนดยินดีต้อนรับคำถามของคุณ anber@bjhighstar.com