Οι άνοδοι του τιτανίου χρησιμοποιούνται ευρέως. Τα ακόλουθα είναι μερικά από τα προϊόντα που παράγονται.

Anodi MMO e titanio platinato We are a manufacturer of titanium products with more than ten years of experience, and also carry out export trade. The main products include titanium anode,titanium cathode,nitinol rope,titanium tube and other titanium products. look forward to working with you! High quality Titanium anode MMO titanium anode Baoji Highstar Titanium Metal Co.,Ltd www.bjhighstar.com Whatsapp/tel:86 15034001015 anber@bjhighstar.com