Chúng tôi có sẵn một số lượng lớn các mẫu tấm anode titan để thử nghiệm,
kích thước: 100 * 60 * 0,5mm (có bài ràng buộc)
Lớp phủ: Lớp phủ Ru-Ir
Độ dày lớp phủ: 4-6um

Nếu bạn cần thử nghiệm lần đầu tiên, chúng tôi có thể cung cấp mẫu miễn phí. Nếu bạn cần các mẫu khác để thử nghiệm, vui lòng liên hệ với chúng tôi, chúng tôi cũng có thể sản xuất. Nếu bạn cần mẫu, vui lòng liên hệ (tim@bjhighstar.com)

titanium anode plate sample www.bjhighstar.com