În procesul de electrodepunere metalică, electrodul se află în poziția „miezului”. Prin urmare, în procesul de electrodepunere a soluției de clor este necesară selectarea unui material de electrod adecvat. Pentru o lungă perioadă de timp, materialele cu electrozi pentru industria clor-alcalină trebuie să aibă o suprafață mare, o conductivitate electrică bună, o activitate catalitică ridicată, o durată de viață lungă și costuri reduse.
Următoarele sunt câteva forme comune de electrod pentru industria clor-alcalinilor.

Pentru orice anod de titan nevoi, vă rugăm să ne contactați.