Metoden for elektrolytisk ekstraksjon av metall er å bruke en uoppløselig anode for å redusere metallionene som skal ekstraheres i den utvaskede og rensede elektrolyttløsningen ved katoden for å oppnå et rent metall. Den elektrolytiske cellen vedtar vanligvis en membranfri elektrolytisk celle, og valget av den uoppløselige anoden velges i henhold til elektrolytten og elektrolysebetingelsene. Det krever god stabilitet, god korrosjonsmotstand og langvarig bruk. I prosessen med elektrolyse er det nødvendig med god elektrokatalytisk aktivitet for å redusere celletrykket og overpotensialet.

Titanoder for elektrolytisk ekstraksjon av metaller ved anodisk elektrolyse for gjenvinning av metall har følgende spesifikasjoner:
1. Underlag: Gr1 rent titan
2. Beleggssystem: Ir-Ta blandet metalloksydbelegg, platina-ruthenium blandet metalloksydbelegg, platinert lag osv .;
3. Anodeform: det er flak, plater, masker, stenger osv .;
4, anodestørrelse: kan velges i henhold til størrelsen på cellen, størrelsen kan nå 2,5 m x 1,2 m.
5, strømtetthet: 600-1500A / m2;
6. Bruksområder: Elektrolytisk ekstraksjon og utvinning av ikke-jernholdige metaller, elektroavsetning for å produsere kobber-nikkel-kobolt, etc., elektrolyse av metaller med høy renhet, utvinning av metaller fra galvanisering av avfallsvæsker, etc.