Metoda pro elektrolytickou extrakci kovu je použití nerozpustné anody k redukci kovových iontů, které mají být extrahovány ve vyluhovaném a čištěném roztoku elektrolytu na katodě, čímž se získá čistý kov. Elektrolytický článek obecně přijímá elektrolytický článek bez diafragmy a výběr nerozpustné anody je vybrán podle elektrolytu a podmínek elektrolýzy. Vyžaduje dobrou stabilitu, dobrou odolnost proti korozi a dlouhodobé používání. V procesu elektrolýzy je vyžadována dobrá elektrokatalytická aktivita ke snížení tlaku v buňce a nadměrného potenciálu.

Titanové anody pro elektrolytickou extrakci kovů anodickou elektrolýzou pro regeneraci kovů mají následující specifikace:
1. Substrát: Gr1 čistý titan
2. Povlakovací systém: Ir-Ta smíšený oxidový povlak, smíšený oxidový povlak z platiny a ruthenia, platinová vrstva atd .;
3. Tvar anody: jsou vločky, talíře, očka, pruty atd .;
4, velikost anody: lze vybrat podle velikosti buňky, velikost může dosáhnout 2,5 m x 1,2 m.
5, proudová hustota: 600-1500A / m2;
6. Oblasti použití: Elektrolytická extrakce a regenerace neželezných kovů, elektrolytické nanášení za účelem výroby mědi, niklu a kobaltu atd., Elektrolýza vysoce čistých kovů, regenerace kovů z galvanických odpadních kapalin atd.