Platinové anódy zahŕňajú čisté platinové anódy, platinové titánové anódy atď. Pretože platina má dobrú elektrokatalytickú aktivitu a odolnosť proti korózii, je v mnohých oblastiach preferovaným materiálom anódy. Avšak vzhľadom na jeho vysokú cenu majú skutočné použitie platiny na báze titánu na báze platiny dobrú elektrokatalytickú aktivitu a relatívne nízke náklady a sú široko používané.

Titánové anódové charakteristiky

1. Platinové anódy zahŕňajú čisté platinové anódy, platinové anódy atď. Pretože platina má dobrú elektrokatalytickú aktivitu a odolnosť proti korózii, je v mnohých oblastiach preferovaným materiálom anódy. Avšak vzhľadom na jeho vysokú cenu majú skutočné použitie platiny na báze titánu na báze platiny dobrú elektrokatalytickú aktivitu a relatívne nízke náklady a sú široko používané.
2. Platinová vrstva má vynikajúcu elektrokatalytickú aktivitu;
3. Prostredie použitia je rozmanité;
4, vydrží väčšiu prúdovú hustotu;
5. V spojení s naším výrobným procesom anód je spojovacia sila medzi platinovou vrstvou a substrátom veľmi silná a nie je ľahké spadnúť;
6, môže poskytovať služby technológie prelakovania anód, opakované použitie substrátu, šetrenie nákladov.