ตัวอย่างไทเทเนียมแอโนดสองตัวอย่าง

สเปค:

1.110 * 60 * 0.5 มม. Ru-Ir เคลือบไทเทเนียมขั้วบวกตัวอย่างหุ้นตัวอย่าง

2.200 * 160 * 1 มม. Ru-Ir เคลือบไทเทเนียมเองขั้วบวกตัวอย่าง

หวังว่าการทดสอบของลูกค้าจะเป็นไปด้วยดีหากคุณต้องการผลิตภัณฑ์ไทเทเนียมแอโนดโปรดติดต่อเรา!